Naša firma pôsobí od roku 2003.

Hlavnou náplňou činnosti je grafické
spracovanie podkladov pre tlač,
realizácia tlače až po odovzdanie
finálneho výrobku.

Prioritou je splnenie individuálnych
požiadaviek zákazníka s dôrazom
na kreatívne stvárnenie produktu.